Čištění a úklid holubího trusu - Smečno

Likvidace ptačího trusu včetně dezinfekce

Ptačí trus představuje značná zdravotní rizika. Nabízíme profesionální úklid a čištění holubího trusu - Smečno a okolí. Ať již máte ptačí trus na balkoně, parapetech, fasádě nebo přímo v interiéru půdy, vždy prostory vyčištíme a dezinfekujeme do perfektního stavu. V Smečně máme zkušenosti jak s domáctnostmi, tak firmami včetně výškových prací (čištění trusu ze světelných reklam či poutačů).

Likvidace ptačího trusu v Smečně

Nejenom holubi jsou příčinou všudepřítomných fekálií. V Smečně provádíme likvidace trusu veškerého ptacva: vlaštovky, vrabci, jiřičky a jiní drobní ptáci. Případně po vyčištění prostor a povrchů nabídneme možnost instalace ochranných sití či hrotů proti ptákům. Prostory po zásahu také dezinfikujeme z důvodu likvidace choroboplodných zárodků a jiných mikroorganismů.

773 942 185 Čištění sholubího trusu Smečno

Úklid ptačího trusu realiuzujeme jak v bytech, restauracích, firemních prostorách, tak i pro veřejnou správu (parky, úřady a parkoviště). Disponujeme certifikáty sdružení DDD, Krajské hygienické stanice a evropského sdružení CEPA.

Nemoci z ptačího trusu

V trusu ptáků se nachází velké množství nebezpečných mikroorganismů a parazitů, které představují rizika zejména pro jednotlivce se sníženou imunitou - zpravidla děti, senioři a těhotné ženy. V rámci konkrétních nemocí z ptačího trusu se jedná zejména o ornitózu, salmonelózu nebo aviární tuberkulózu. Ptáci a zejména holubi jsou pak hostiteli parazitů jako je klíšťák holubí a čmelík kuří, kteří cizopasí i na lidech (svědění, vyrážky, případně i anafylaktické reakce).

České i Evropské certifikáty

Jsme certifikovaní pro likvidace škodlivých druhů zvířat, nakladání s toxickými látkami a to i v rámci hospodářských objektů a provozoven, kde dochází k manipulaci s potravinami. Jsme též členem sdružení DDD - Deratizace, Dezinfekce, Dezinsekce. Evropský certifikát CEPA uvítají dozajista restaurace, hotely, případně též zahraniční agentury.

Likvidace trusu z fasád, parapetů i soch

Úklid ptačího trusu

S Smečnem máme praxi nejenom z čištění holubího trusu na terasách, balkonech a parapetech, ale zvládneme též vyčištění fasády obytného či obchodního domu a težko přístupných míst jako jsou římsy, billboardy nebo střešní vybavení (okapy, samotné střechy, žlaby a komíny). Zvládneme též očištění soch a dekorativních venkovních prvků.

  • Čištění fasád od holubího trusu
  • Výškové práce (čištění billboardů a střech)
  • Čištění soch a okrasných prvků od výkalů
  • Používání látek s ohledem na živ. prostředí

Problémem bývají také zalítlí holubi a uhynulí jedinci. I v takových případech dokážeme pomoci. Máme vybavení jak pro odchyt ptáků, tak ochranné prostředky pro manipulaci a likvidaci s uhynulým ptactvem.


Likvidace parazitů v Smečně

Holubi svým trusem přenášejí mnohé nemoci a parazity. Svou přítomností ale také mohou způsobit výskyt blech, vší, všenek, zákožek a řady rotočů. I s velkým zamořením těmito parazity si Deratizace-Rychle dokáže bravurně poradit! Vždy profesionálně, rychle a diskrétně!