Hubení krys

Praha a Středočeský kraj

Nabízíme profesionální hubení krys - Praha a Středočeský kraj. Usídlily se Vám v domě krysy nebo trápí Vaší firmu? Naše spolehlivé deratizace zatočí s každým škůdcem rychle a zpravidla bez použití jedů. Certifikované likvidace krys pro jednotlivce, společnosti i státní sektor.

Deratizace krys s certifikáty

Disponujeme certifikáty sdružení DDD, Krajské hygienické stanice a evropského sdružení CEPA. Deratizace krys provádíme již mnohá léta - vždy ku spokojenosti zákazníka. Po provedeném zásahu a kontrole účinnosti Vám také vystavíme protokol o provedených činnostech.

773 942 185 Hubení potkanů

Hubení krys provádíme jak v domácnostech, restauračních zařízeních, skladech, kancelářích a firmách, tak i pro instituce veřejné správy (kanalizace, parky, úřady). Disponujeme nejnom dostatečným personálem, ale i množstvím vybavení k zásahům velkého rozsahu (městská kanalizace, sklady obchodních center).

Likvidace krys je důležitá

Krysy jsou problematickým škůdce z mnoha důvodů. Často způsobují škody na potravinách a surovinách - živí se převážně rostlinnou stravou. V ohrožení jsou tak zásoby a sklady zrní, dužnatých plodin, zelenina, ale nepohrdne ani šrotem pro hospodářská zvířata nebo většinou zásob z restauračních kuchynní. Své okolí též znečišťují močí a trusem, které může obsahovat různé infekční nemoci. Často bývá i zdrojem parazitů jako jsou například blechy.

Nemoci přenášené krysami

Pokud lze najít historicky přenašeče nebezpečných nemocí budou to dozajista krysy. Ačkoliv už doby středověku, kdy krysy způsobovaly morové rány, jsou dávno pryč, nebezpečí infekčních nemocí je stále aktuální. Krysy přenášejí leptospirózu, Weilovu žloutenku, tularémii, leishmaniózu, klíšťovou encefalitidu, toxoplasmózu a další horečnatá onemocnění.

Krysa obecná

Potkan obecný

Krysa obecná (Rattus rattus) je velmi rošířený škodný hlodavec, který bývá často zaměňován s potkanem. Oproti němu je méně zavalitá, spíče černé barvy - potkan bývá hnědý až šedý. Má také více hubený ocas a větší uši. Vyhledává suchá místa (půdy, sýpky, sklady) a vyskytuje se i v hospodářských staveních.

  • Rychle se množí a zvyká na nové hrozby
  • Znehodnocuje zboží a suroviny výměšky
  • Je nositel mnoha nebezpečných chorob
  • Při přemnožení obtížná likvidace

Krysy jsou nebezpečné jak jako bacilonosiči, tak jako ničitelé zásob potravin. Včasným vyhubením několika jedinců lze zabránit jejich přemnožení, kdy je poté jejich likvidace o poznání složitější.